Usługi w zakresie bhp oraz zarządzania:

- szkolenia wstępne, ogólne, okresowe,
- szkolenia stanowiskowe, instruktażowe,
- ustalanie zakresu czynności pracy dla pracowników,
- ocena ryzyka zawodowego, ustalenie planu zarządzania "bezpieczną pracą",
- wsparcie pedagogiczne dla uczniów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy,
- koordynowanie ochrony przeciwpożarowej i środowiska naturalnego,
- ustalenie wymagań bhp dla budynków i pomieszczeń oraz urządzeń higien-sanit,
- ustalenie psychologicznych technik skutecznego zarządzania w biurach, zakładach pracy, szkołach,
   instytucjach państwowych
,
- koordynowanie stanu bhp oraz zarządzanie bezpieczeństwem pracy